bank-medias.ru | http://sportnews94.ru | http://telepat09.ru | mynewsmaker.ru/ | seonus.ru
НАЧАЛО

Скъпи братя и сестри в Христос.  Радваме се да донесем до вас, скъпи Божии чада, тази скъпоцената Божествена Вест за днешно время,  която  Бог е подготвил за Своя народ според Негова добра воля.  Сега на земята е времето на духовен глад, който бе възвестен още от пророк Йоил, но нашия Господ се грижи за Своя народ през това време, и дава истинска храна. Тази милост и грижа сме преживяли от Господ Исус, и в добра съвест споделяме я с вас.

Сега в мнозина деноминации и официални църкви навсякъде се проповядва, но в тех се подготвят вярващите най-вече за голямата скърб, но не за грабването. Проповядването и служението за подготовене към грабването излиза не от някаква деноминация, а от пратениците на Господ Исус. И те проповядват Словото в истинския му Божия смисл, свързат хората с Господ и с Неговата воля.

Този сайт не принадлежи към религии и човешки доктрини. Тук проповедите са според Божията воля.  Вярваме, че Свети Дух дава откровение върху Словото Си. Тук са важни материали по различни Библейски теми, предназначени да послужат  на Божиите синове и дъщери , които обичат Господ и се подготвят към Пришествието на СпасителятГоспод  Исус.  И въпреки, че вие ще намерите тук ценни отговори на различни въпроси,  този сайт е за по-важна цел:  да знаем по-близо нашия Господ Бог и Неговата воля.

Бог да ви благослови и сега, и до края!

Запис на службата в Свободна народна мисия, гр. Крефелд, от 6 май 2017 г., с превод на български. Лично бяхме там

Богослужение в свободна народна мисия, Германия от 1 октомври 2016г.

текстът на проповедта

Богослужение в свободна народна мисия, Германия от 6 март 2016г.

всички видеозаписи на собранията в Мисията  гр. Крефелд


Богослужение в свободна народна мисия, Германия от 2 януари 2016г.

Богослужение в свободна народна мисия, Германия от 31 октомври 2015г.

Събрание във Варна на 18 октомври 2015 г. в петдесятната църква

Мисионер Евалд Франк на българска телевизия 17.10.2015г.


Мисионер Евалд Франк на българска телевизия - Поучение 4Мисионер Евалд Франк на българска телевизия - Поучение 3


 

Мисионер Евалд Франк на българска телевизия - Поучение 2


Мисионер Евалд Франк на българска телевизия - Поучение 1