bank-medias.ru | http://sportnews94.ru | http://telepat09.ru | mynewsmaker.ru/ | seonus.ru
Грабването PDF Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
25.08.15 14:22

Уилям М. Бранхам


ГРАБВАНЕТО НА ЦЪРКВАТА


Проповядвано на 4. 12. 1965 в Юма, САЩ

Голяма привилегия е за мен, да бъда отново поканен на това място. Последния път, когато бях тук имахме превъзходно време. Много се зарадвах, когато научих, че мога отново да дойда. Човек е много поощрен, когато слуша тези чудесни свидетелства и тези мили думи от хората. Били ми каза, че след събранието ще мога да разговарям с онзи брат от Лас Вегас, който иска да направим там събрание. В януари, преди събранията във Феникс ще имаме време да отидем до Лас Вегас. Така ми каза. От отдавна исках да отида там. Ако не се лъжа, по едно време там беше и брат Уилсън. Може и да е още там. Той и сестра Уилснова ме бяха молили да отида там. Но досега все нямах възможност. Може този път да успея да дойда.

Там е Били Пол. Мисля, че там някъде е и брат Рой Бордерс. Може тук да има и други братя, които ще могат да ви кажат кога ще можем да дойдем.

Преди малко се срещнах тук с някои проповедници. Винаги съм много радостен, когато мога да се срещна с братята си. Бих искал да имам време да дойда и у вас на гости, защото знам, че тук имате най-добрата кухня в цялата земя. Би ми било много приятно.

Брат Пери тази вечер направи две неща. Получава две черни точки. Първата е, че изключи външния микрофон. Ти си виновен за това, брате Пери. Но фактически знам, че не си виновен, аз само се шегувам. Май че там някой искаше да започне да говори.

Второто е, че вънка каза на брат Колинс: "Яденето беше вкусно, но сигурно го е готвил мексиканец, или испанец, защото такъв лют пипер до сега не съм ял." И така продължи, без да разбере, че разговаря директно с готвача.

И той му каза: "Аз съм готвача."

Това е твоя тексаски манталитет. Тук в Аризона бързо ще те отучим от тези маниери, ако останеш по-дълго.

Наистина много е добре да сме тук. Явно, че не беше много смешно, но ние имаме чуство за хумор. И нашия Господ е имал чуство за хумор. По адрес на Ирод Той казал: "Идете и кажете на тая лисица: Днес и утре ще изгонвам демони и ще изцелявам болни, а на третия ден свършвам."

Е, ако Той е имал чуство за хумор, то и на нас няма да ни навреди отвреме навреме.

Малко е късничко. Обикновенно проповядвам около четири часа. Но понеже знам колко са мили този брат и тази сестра тук, ще бъда кратък.

Това го казах и на Тери. А той ме попита:”Каква лента да сложа? Двучасова, или тричасова?"

Аз му отговорих: "Не, Тери, това е банкет. Ще говоря двадесет, тридесет минути." Да, да, знам. Опитвам го всеки път.

Когато бях още млад, хората идваха да слушат, защото бях млад проповедник, младо момче. Те казваха: "А, Били Бранхам..." Да, тогава бях още съвсем млад. Аз нямам никакво образование, дори не съм завършил и основно училище. Те идваха да слушат как говоря на моето наречие от Кентаки. Преди известно време в едно събрание някой каза: "Да станем и да изпеем химна." Аз станах и започнах да пея: "For my old Kentucky home far away. Това е единствения народ, който съм познавал и затова за мен това е народния ми химн.

Но кагото човек поостарее и вие дойдете, тогава трябва да се представи с нещо повече от това. Павел е казал: "Когато бях дете, говорех като дете и мислех като дете." Когато човек е още дете, държи се като дете. Но когато стане възрастен той изоставя онези първи опити, падания и ставания. След някое време вече може да върви по права линия.

Сега е времето, в което трябва на вървим право по пътя нагоре към славата.

Аз вярвам, че ние живеем в заключителните събития на световната история. Вярвам, че идването на Господ Исус е по близко, отколкото си мислим. Сега, за около тридесет минути бих искал да обърна вниманието ви към едно място в Библията, което искам да направя като основа на тази проповед. В тази зависимост ще спомена и други места. Когато си бях в къщи, размишлявах за тези неща. И после получих разбиране. Не знам дали ще успея да използвам целия библейски текст. Тук ще използвам само част от него. Преди да прочетем първите пет стиха на псалом 27, искам да ви кажа още нещо.

Казвам го с оглед на групата на „Бизнесмени на пълното евангелие”. Брат Пери говори за книгите и т.н., и за новите книги, които са излезли. Колко от вас си спомнят записа на проповедта "Това ли е това време?", който бях взел със себе си на конференцията във Феникс и на която се обосновавах в проповедта си? Точно онази случка там беше решаващата тогава.

Вече сме преживели не едно потвърждение на Божието Слово за този час, но сега като че ли не се случва нищо такова. Но именно поради типа то е реалност. Сигурно ще останете много учудени ако ви кажа какво всъщност се случва сега. Много от вас външните може би сте чупили, че разни мъже излизат и говорят против веста, която е за ТОЗИ час. Но това е Божието обещание за този час. Той е съобщил какво прави, обещал го е и ние сме свидетели как нещата стават точно по начина, както ги е обещал. Всичко, което е предсказано винаги се изпълнява, защото го е казал Бог.

Ако някой човек, все едно кой е той, предскаже нещо, вероятноста то да се изпълни в определеното време би била 1:10 000 000. Ако се отнася за определено място, тогава вероятноста би била 1:100 000 000. А ако се отнася за определено време и определено място, тогава не може да се отгатне. Но когато предсказаното винаги се изпълнява, тогава знаем, че идва от Бога. След това ние го намираме в Писанието, макар че понякога ни изглежда странно. Ние изследваме Писанието без да знаем къде да търсим, но идва Святия Дух, осветява всичко и го свързва в цяло. И така получаваме цялата картина на времето, в което живеем.

Сега стигаме до нова отсечка. Стигнали сме до ъгъла. За този, който строи е по-лесно да реди тухлите, когато стената е права. Но когато се стигне до ъгъл, става по-сложно. Ъглите се строят по-трудно. Докъто някой строи права стена, както е случая е деноминациите, тогава всичко върви лесно, но като стигнем до ъгъла и трябва да строим друга стена, става по-друго. Бог не строи стена. Бог строи дом. В него има разни и различни части. Той го е предсказал тук в Библията. Всеки може да се опита да сложи ъгъла, но всичко трябва да бъде в единство със строителния план. Ако не е, тогава ще трябва после да се събори.

Ние хвалим Бога за Неговата доброта, за общението с вас и за отворените врати, които ни е дарил и чрез вас, „Бизнесмени на пълното евангелие”.

Винаги съм подчертавал, че не вярвам в деноминациите. За мен са важни хората в тези деноминации, но не мога да губя време с това да препоръчвам деноминациите, защото всяка една се огражда с огради.

Много точно го каза сина на брат Давид. Той отглежда патици и разказваше как веднъж се покачило нивото на реката и всички патици можели да имат общение, но им пречили оградите. Но когато водата излезла над оградите, тогава те могли да изплуват навън. Мисля, че би трябвало да стане така някак си. Водата се покачва и ние можем да излезем от тези огради и да имаме общение като носим в сърцата си истинската Христова любов.

„Бизнесмени на пълното евангелие” винаги са били за мен като оазис. Във всяка една деноминация, които съм посетил, у презвитерианите, у баптистите, лутераните, Назареите, или Божията църква, навсякъде съм срещал мили братя. Но в повечето случаи те не могат да общуват с мен. Не, че не вярват на това, но би се наложила да се отделят от своите деноминации.

Преди известно време при мен дойде един брат от методистите. Няма да споменавам името му. Приятен мъж. Написал е нещо но повод за Божието изцеление. Дойде да си поговорим. Говорихме си и той ми каза: "Единственото, което имаме против теб е, че все ходиш при петдесятните."

Аз му отговорих: "Нека църквата на методистите да го подкрепи това и после ще дойда." Той каза: "Аз, естествено не съм методистката църква, аз само принадлежа към нея."

Аз му казах: "Ето, виждаш ли? Петдесятните отварят вратите си. Там мога да отида." Много се отварят и ние сме готови да отидем там. Както Той казва в Откровение 3: "Стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него." Това го е казал Исус. Винаги съм знаел, че Той е Христос и че Той е Словото. Така е. Той е Словото!

Затова „Бизнесмени на пълното евангелие” са оазиса, където можем да се срещаме. Не ги финансират нито църкви, нито някакво общество. Всички са хора от разни църкви и ние се срещаме по целия свят и имаме общение. Помагал съм при обучението на много групи от "„Бизнесмени” по целия свят. Благодарен съм за тази възможност. Всички разноски се плащат от „Бизнесмени на пълното евангелие” и въпреки всичко църквите искат да идват. Никога не съм искал да извадя някого от църквата, която посещава. Оставайте в църквите си и донесете там светлината. Бъдете истински християни. Така вашият Пастир ще ви уважава. Верния и истински осветен човек, който вярва в Бога ще бъде уважаван от хората.

Благодаря на нашия брат и неговата жена и на цялата група за тази възможност да бъда тук днес. Нека тази група да расте и нека върху нея да почиват Божиите благословения. Така ще станат инсрумент в Божията ръка, чрез който ще могат да бъдат спасени стотици хора преди идването на Господа. Същото бих пожелал и на всички останали групи, чиито представители са днес тук.

Тази вечер искам да чета този псалом и да говоря на тази наистина изключителна тема. Имам подчертани места в Библията. Мислех си, че бих могъл да говоря за нещо друго, но времето е малко и затова се спрях на това. Искам да говоря на тема "Грабването на църквата".

Ние вярваме, че ще има грабване. Всички християни. т.е. всички, коти четат Библията вярват, че ще има грабване.

Като основа бих искал да прочета псалом 27 от 1 до 5 стих:

Господ е светлина моя и избавител мой;

От кого ще се боя?

Господ е сила па живота ми;

От кого ще се уплаша?

Когато се приближиха при мене злосторници,

Противниците ми и неприятелите ми, за да изядан плътта ми,

Те се спънаха и паднаха.

Ако се опълчи против мене и войска,

Сърцето ми няма да се уплаши;

Ако се подшгне против мене война,

И тогава ще имам увереност.

Едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся,-

Да живея в дома Господен през всичките дни на живота си.

За да гледам привлекателноста на Господа

И да Го диря в храма Му.

Защото в зъл ден ще ме скрие под покрова Си,

Ще ме покрие в скривалището на шатъра Си.

Ще ме издигне на канара.

Нека Господ да даде благословение при четенето на Неговото Слово.

Може би някои от вас да не са съгласни с това, което говоря. Но колко от вас вярват, че Библията ни учи, че ще има грабване? Да, така е, грабването на църквата. Методисти, баптисти, презвитериани, каквито и да сте. Ще има грабване.

Аз не идвам тук, защото искам да кажа нещо, което ще се харесва на хората. Това не съм го правил никога. Идвам тук, за да кажа неща, за които се чуствам воден и за което вярвам, че ще ви е от помощ - нещо, което ще задълбочи вашето отношение към Бога, ако сте християни. За това се старая да приведа мислите си в единство с ръководството на Господа.

Ние сме получили предупреждение, че в тези последни дни ще се присмиват на здравото учение.

И това ще го прочетем. То е във второ Петрово 3. Да отворим на 2Петър трета глава и ще прочетем от 3 до 6 стих. Искаме да видим дали е така, или не.

Преди всичко знайте това, че в последните дни ще дойдат подиграватели, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват: къде е обещаното Му пришествие?, защото откак са се поминали бащите ни всичко си стои така, както от началото на създанието. Защото те своеволно не признават това, че чрез Божието Слово отначало е имало небе и земя, сплотена от водата и всред водата, но пак посредством тях тогавашния свят потопен от водата загина.

Причината, поради която пророка обяснява това е тази, че в последното време ще дойдат подигравачи. Това е предсказано. Затова хората днес правят това, което правят. Ние трябва да очакваме тези неща, защото е казано, че в последното време хората ще бъдат "буйни, надути, предатели, обичащи повече сластите, а не Бога, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, които ще имат вид на благочестие, но ще се отрекат от вътрешната му сила. От такива стой на страна"(2Тим. 3:2,5).

Можем да очакваме, че те ще имитират истината. Със сигурност.

Когато Мойсей е отишъл в Египет да изведе децата на Израел, в ръката си е носил тояга (жезъл) като потвърждение. Но Бога на небесата е стоял при него и той направил чудо. След него излезли плагиати и направили същото. Дошли като втори, след като Мойсей го е направил първи. Чак след това са излезли те, защото са имитирали това, което направил той. Имитация па оригинала - това можем да го установим. Но вие си казвате: "Е, ама това е било в дните на Мойсей." Но Писанието казва, че в последните дни те пак ще се появят. "И както Яний и Ямврий се възпротивиха на Мойсея, така и те се противят на истината, човеци с покварен ум, извратени във вярата (2Тим.З:8). Това са имитации и всичко възможно, за да объркат хората.

Грабването трябва да стане. Винаги, когато Бог прави нещо във връзка със Словото Си, идва нещо, което доколкото е възможно довежда хаос. Това е умисъла на сатана.

Точно така е, както каза онзи брат от Лас Вегас, че света е под господството на сатана и в него е главния му стан. Знаем, че сатана е бог на този свят. Всеки народ под небето е овладян от него. Точно така е. Този свят принадлежи на сатана. Обаче Исус ще го завземе. Сатана един път вече Му го е предложил, но Той не е приел. Казал е "не", защото е знаел, че ще дойде ден, когато Той ще стане наследник.

Сега за малко ще се занимаем с думата "подигравател" (в оригинала "човек, който хули"). Преди около две седмици четох в един вестник в Тускон за един мъж в Англия, който твърдял, че разпятието на нашия Господ Исус Христос било само измама на Пилат и на Исус, защото Исус бил излязъл само, за да се изфука. Тези думи във вестника бяха дори напечатани по-черни. Ние нямаме възможност да му докажем обратното, защото всичко, което идва от Бога може да бъде прието само чрез вяра. Трябва да вярваме. А той обясняваше нататък как точно е могло да стане.

И това става в Англия, онзи велик народ, от който са излезли Джон и Чарлс Уесли и много други големи проповедници на миналото. Те проповядвали евангелието по пазарите и навсякъде. Днес обаче, те са изоставили известието от онова време. И можем да ги видим какви са. Сега там се намира брат Уилиямс. Това е една от най-дълбоко падналите земи на света. Бил съм на много места по света, но никъде не съм видял толкова развратена земя, каквато е Англия. И Били Граам каза същото. Трябвало да изведе жена си от парка, защото там мъже и жени свободно извършвали сексуален акт. И аз съм бил там, но не съм срещнал никого, да му се къса сърцето заради тези неща. Те получиха шанс да водят света в реформацията Ето едно доказателство колко дълбоко може да се пропадне.

Виждате какво става. Англичаните все още искат да се придържат към веста от онова време. Обаче днес тя вече не е актуална.

Какво би се случило, ако Мойсей беше излязъл с веста на Ное и би казал: "Елате да построим кораб и да плуваме по Нил." Нямаше да се случи нищо. Същото е и с веста, която е донесъл Исус. Тя не би била актуална по времето на Мойсей. Също и с веста на Уесли по времето на Лутер и обратното. Последната наша голяма реформация беше петдесятното съживление. Но днес продължаваме напред. Това сега не може да бъде смесено с петдесятната вест, защото е друго време. Всичко е Божието Слово, обаче то е в строеж. Ръцете и краката излизат на светлина, докъто Невястата бъде приготвена за грабването. То не изключва хората от предишните времена. Те са живели според веста, която е била в тяхното време. Всички, които принадлежат към Невястата ще излезат на светлина. Можем да го сравним с живота, който преминава през стъблото на пшеницата. И в един момент той напуща обвивката и оформя зърното на пшеницата, което е точно същото както зърното, което е паднало в земята.

Наскоро четох една книга - критика от един германец. Той казва: "Вилиям Бранхам надмина всички фанатици на света. Той не е нищо друго, освен един магьосник. Затова ги прави всичките тези неща." Виждате ли, този човек не разбира нищо. Той е критик. Даже не вярва в Бога. Той казва: "Що за Бог е това, който е могъл да седне, да сложи ръцете си в скута и да се смее, когато християните и много майки с деца и Неговите ученици са били разкъсвани от лъвовете, а Той не си е мръднал пръста?" Виждате как човешкия разум и всички тези образования не могат да разберат тези неща. Та нали пшеничното зърно е трябвало да падне в земята.

Така, както Исус е трябвало да бъде сложен в земята, за да може отново да стане, и църквата от петдесятница е трябвало да падне в земята. По времето на средновековието тя е трябвало да падне в земята. Пшеницата, всяко зърно, което е положено в земята трябва известно време да остане в тъмнина, за да донесе плод. И семето покълнало по времето на Мартин Лутер. Продължило е да расте по времето на Уесли до петдесятното движение и сега отново се появява зърното. Системата на деноминациите отговаря на стъблото, нищо повече. Те ще бъдат изгорени. Обаче истинското пшеничено зърно, което е излизало на светлина чрез всяка една реформация, ще бъде взето горе като Невяста. Всички общо ще образуват Невястата.

Чухме, че преди известно време в Англия снимали филм за разпъването на Исус и го направили с една група дългокоси младежи. Те крещяха и наричаха Исус "Дедди", "татко" и подобни работи.

Вие може да кажете: "това е в Англия, в Лондон." Вижте какво пишеше по вестниците тук в Америка преди няколко седмици: Един многооуважаван теолог от добра школа се изказа, че разпятието било само измама. Твърдеше, че Исус искал всичко само да изглежда така, но че всъщност бил изпил питие от мандрагора.

Това с споменато в Бигие. Мандрагората е растение, подобно на това, от което се приготвя марихуана. Произхода му е от ориента. Когато човек го изпие, заспива като мъртъв и спи два, три дни.

Та онзи човек твърди, че е много вероятно Исус да е изпил такова питие от мандрагора, когато Му подали оцет със жлъчка. Че Му дали да изпие това и Той заспал и приличал на умрял. После Го положили в гроба и когато отишли след онези дни, Той се събудил и естествено му нямало нищо. И според него Исус после отишъл в Индия и там умрял от естествена смърт. И чрез тази измама Той се опитал да създаде някаква религия.

Това е критик. Какво им става на тези хора? Просто живеем във времето, в което излизат тези подиграватели. Живеем във времето, когато това пророчество се изпълнява.

Бог е определил за всеки период от време конкретно Слово. И във всеки период е била изявена съответната част от Словото. И за сегашното време Бог е определил мъж, за да се изяви Неговото Слово. За всеки период Той е определил не само Слово, но и един мъж. Когато заплануван времето на Мойсей, Той запланувал и Мойсей. Когато планувал времето, в което е трябвало да се роди Божия Син, Той Го е предопределил за това. За всяко време Той е имал Своя предопределен мъж. Библията ни свидетелства, че Бог е вечен, всемогъщ, всеприсъстващ и всезнаещ. Затова е знаел всички неща от началото. Всичко е в равновесие. Само на нас понякога ни се струва, че не е така. Всичко върви по план. Трябва да погледнем в Словото Му и ще видим какво прави Той. И после ще разберем.

Ако се задълбочим, ще видим, че ако онзи проповедник беше се замислил, щеше да му дойде на ума, че Исус е изплюл оцета, който са Му поднесли. Той въобще не го е изпил. Това са просто клеветници, които излизат в днешното време. А как е възможно, че целият Му живот е бил едно съвършено изпълнение на пророчествата на Стария Завет? Как би могло да стане, ако Бог така не го е предопредели? Живота на Исус е бил в единство с всяко пророчество на Стария Завет.

И още нещо. Ако и учениците Му са лъжели, тогава защо всички са умрели с мъченическа смърт? Апостол Петър даже казал: "Обесете ме с главата надолу. Аз не съм достоен да умра като Него." Андрей са го разпънали настрани. Всички са запечатали свидетелството си със собствената си кръв. Вярвали са Му, обичали са Го и са дали живота си за Него. Биха ли го направили, ако Той беше измамник? Виждате ли, хората не разбират духовния смисъл на тези неща.

Неотдавна тук имаше един многоуважаван мъж, рави, който писа за Мойсей и преминаването през Червеното море. Той твърдеше, че тогава там не е имало много вода и че тя не е стояла като стена. Той твърдеше: "това е станало на другия край на Червено море. Там има много тръстика и те са минали по нея. Там не е имало вода, а тръстика." (Преминали са през Тръстиково море.) Много духовници вярват на това твърдение. Но ако е било така, тогава е станало още по-голямо чудо, че фараона и цялата му войска са се удавили в тази малка вода.

След като първия космонавт се върна, даде изявление, че не видял нищо от Бога. Това го приеха дори и някои проповедници, които смятат, че Бог живее там горе някъде на 150 мили от земята. О, науката и светската мъдрост са направили от църквата една грамада от плевели. Образованието, системите на образование, науката, цивилизацията - всичко това е от дявола. Това е цивилизацията на дявола. Библията го казва. Нашата цивилизация, която ще дойде, няма да има нищо общо с тази. Абсолютно нищо. Тя ще бъде друга цивилизация. Колкото сме по-цивилизовани, колкото повече науката отива напред, толкова повече се приближаваме към смърта, към клопката на смърта. В новата цивилизация няма да има смърт, болести, страдания. Няма да има нищо от тези неща. Днешната цивилизация трябва да бъде унищожена, защото е от дявола.

В Битие виждаме, че цивилизацията е започнала от потомците на Каин. Строели градове, музикални инструменти и се занимавали с наука. И така хората все повече се отдалечавали от Бога. Въпреки, че били набожни. Но когато се размножили потомците на Сит, тогава те са започнали да призовават Бога.

Аз не съм тук, за да обиждам някого, или да говоря срещу някаква църква. Ако тук има някой член на църква, не го казвам, за да ви наскърбя, защото и там има много добри хора. Но преди време в Шревепорт четох в един вестник прокламация на католическата църква. Ние виждаме как всички сега влизат в екуменичната общност и колко точно изпълняват това, което е предсказано в Библията.

Там се казваше: "Защо Библията? Няколко протестанти искат да се държат за Библията. Библията е само една книга, история на църквата и само преди 250 години изобщо не е съществувала в писмен вид. Но църквата е била винаги." Те казват: "Винаги е била църквата, а не Библията. В нея само е написана историята на църквата, това, което е правила." Каква хитра лъжа. Библията съществува три хиляди години. Стария Завет е бил написан стотици години преди идването на Исус Христос. Това е хитроста на дявола.

целият текст  pdf на проповедта ГРАБВАНЕТО

 

Последнее обновление 25.08.15 22:23