Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/content/05/3866905/html/bg/index.php:2) in /home/content/05/3866905/html/bg/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/content/05/3866905/html/bg/index.php:2) in /home/content/05/3866905/html/bg/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/05/3866905/html/bg/index.php:2) in /home/content/05/3866905/html/bg/libraries/joomla/session/session.php on line 426
Завръщането на Христос
bank-medias.ru | http://sportnews94.ru | http://telepat09.ru | mynewsmaker.ru/ | seonus.ru
Завръщането на Христос PDF Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
25.08.15 22:28

ЕВАЛД ФРАНКЗАВРЪЩАНЕТО НА ХРИСТОС


Неговите отделни идвания

и събитията, свързани с тях

целия текст  PDF

ПРЕДГОВОР

Решението да напиша тази студия беше взето поради желанието ми хората да получат по-добро разбиране за тази трудна, но много важна тема за завръщането на нашия Господ.

Зная, че някои точки са засегнати съвсем бегло и не са развити в подробности. Ако бихме искали да дадем подробно описание на всичко, нямаше да ни стигнат и томове книги. Но използваните повече от 200 библейски стиха ще дадат възможност читателя да продължи да иследва в Писанието за „да видят дали това е вярно” (Деян. 17:11).

Това, което ме изпълваше с благодарност през цялото време, докато пишех тази студия бяха две неща: първо за това, че Господ в милоста Си ми е дал такъв дълбок поглед в Неговия спасителен план; и второ, че аз не съм обвързан с никаква деноминация, или религия, и затова мога вярно и в правилно взаимоотношение да изложа чистите и нефалшифицирани истини на Божието Слово.

По повод на това, че Бог ми е дал милост да надникна в Неговите мисли и в Неговия удивителен план с човечеството, казвам заедно с псалмопевеца: „защото си възвеличил думата Си повече от цялото Си име" (Пс. 138:2) и заедно с апостол Павел: „О, колко дълбоко е богатството и премъдроста и знанието на Бога!” (Рим. 11:33).

Иреней, великия Божи мъж от следапостолския период е казал: „На тези, които са се харесали на Него, Бог им е показал като Строител плана Си за спасение". Един композитор на песни е написал: „Смири ме, Господи, смири ме, за да видя чудото в Твоето Слово, това е молбата ми към теб”. Това, което остава скрито за мъдрите и хитрите, Божият Дух го открива на тези, които Му вярват като деца.

В този смисъл аз от сърце пожелавам на всички читатели Божие благословение, както и благословеното потапяне в прекрасното Божие Слово. Нека всеки да се остави да бъде въведен от Святия Дух в бездънното богатство на Неговото изявено Слово.

И нека Бог да благослови Своето благословено Слово у всички Негови благословени.

гр. Крефелд, 1988 г. АвтораЗАВРЪЩАНЕТО НА ХРИСТОС

Както с всички библейски теми,така и по темата за завръщането на Христос, в Писанието ще намерим много места и те трябва да бъдат свързани помежду си по правилния начин. В действителност има много явления на Христос, но има само едно завръщане, при което небесния Младоженец ще се срещне със Своята земна Невяста във въздуха (1 Сол. 4:13-18), за да я вземе на сватбеното тържество (Откр. 19:1-10). Той е дал обещание: „…И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че където съм Аз, да бъдете и вие” (Иоан 14:3).

В така наречения „символ на вярата”, за който впрочем апостолите не са знаели нищо, тъй като той е бил формулиран едва през четвърти век след Христос, не се споменава за завръщането на Христос. За грабването на вярващите, което ще бъде най-голямото събитие в края на времето на милоста, там не е казано нищо. Единственото, което се казва по повод на идването Му е: „…откъдето ще дойде да съди живите и мъртвите". Но този съд, за който става въпрос и който е познат като „последния съд”, ще бъде много по-късно, едва след хилядолетното царство (Откр. 20:11-15).

Неправилните и погрешните неща в учението за тази тема, които са се вмъкнали още в първите векове след Христос в библейското повествование, съществуват и до днес в различни форми както в църквите,така и в свободните църковни общества. Августин (354-430), който е считан от историците за един от най-големите отци в църквата, е твърдял, че духовното новорождение е първото възкресение. Обаче апостол Павел, когото Августин много е ценял, който е бил новороден и е бил изпълнен със Святия Дух, се е борил да достигне високата цел — „първото възкресение” при завръщането на Христос (Фил. 3:10-11). Августин е смятал,че сатана е вече вързан, църквата била Хилядолетното царство, а обединението на църквата и държавата е приемал като „Божията държава".

Ние искаме да оставим настрана всички човешки твърдения и антитвърдения, които са били изказани по време на църковната история и да представим библейското становище по този въпрос.

Независимо от това, че в Писанието не е отразена нито една цялостна проповед, в която някой от апостолите да е описал от А до Я завръщането на Христос, или различните явления на Господа, ние можем да намерим там съвсем ясни известия по този въпрос. Вярващите, които са живяли през първия век, са имали привилегията да слушат много проповеди на тази тема от устата на самите апостоли. Павел твърди, че той е „изявил цялата Божия воля” (Деян. 20:27). Когато са писали писмата си, апостолите явно са предполагали, че тези неща са известни на хората, тъй като са ги споменавали само накратко. За да можем да получим цялостния образ, ние трябва да съберем разпокъсаните места, по същия начин както и с пророчествата и да ги подредим по правилния начин.

Започвайки от евангелието на Матей и до края на книгата Откровение, в Новия Завет на много места се споменава идването на Господа, както и Неговото завръщане. Обаче не става въпрос за едно и също идване. Освен това отделните места не са дадени в хронологичен ред.

Ще дадем пример с два пасажа, които звучат почти еднакво, обаче се отнасят за две различни събития и което ни кара да се замислим колко е важно да имаме правилното разбиране за текста, който четем. В Матей 24 глава се говори за хора, които при идването на Младоженеца са подготвени да отидат с Него на сватбеното тържество. А в Лука 12:35-40 става въпрос за хора, които очакват господаря им да се върне от сватба. Между тези две събития има разстояние от няколко години и се отнася за две съвсем различни групи от хора, че и в двата случая са използвани еднакви думи като сватба, лампи, да са подготвени и т.н.

целия текст  PDF

 

 

Последнее обновление 24.05.20 07:27