bank-medias.ru | http://sportnews94.ru | http://telepat09.ru | mynewsmaker.ru/ | seonus.ru
Уилям Бранхам. Изпратен от Бога пророк PDF Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
25.08.15 22:40

Уилям Бранхам.  Изпратен от Бога пророк

 

 

От мисионера Евалд Франк


Въведение

Изпълнявайки служението си в различни места, отново и отново питат ме да публикувам нещо за Уилиам М. Бранхам. Аз лично знаел съм го в продължение на 10 години (1955- 1965) и бях с него заедно в Европа и САЩ. Ние седяхме за една маса и ядохме, пътувахме в един автомобил. Това бе обикновен човек, но необикновен мъж Божий. Дадено ми бе предимство да видя и да чувам за даденото му от Бога чрезвычайное служение. Лично и напълно знаейки за това служение, лесно ми за това да говоря, да пиша и да свидетелствам. Имайки над 300 проповеди на У. Бранхам, може да имаш обширна преценка и преглед за неговите проповяди, за особеното служение му, и за посланието.

По времето на неговия живот, както и след отпътуването от този живот през декември 1965 г., някои особено го цениха, другите напълно го отхвърлиха. В християнските периодични издания авторите, които не го познавали лично и служението му, отзоваха в повечето си за него негативно. Но световните медии като цяло съобщиха за него положително. Известно, че лицата, което представат публично, имат много различни мнения за него. Особено  целият текст  pdf на проповедта