bank-medias.ru | http://sportnews94.ru | http://telepat09.ru | mynewsmaker.ru/ | seonus.ru
Пътят към Бога PDF Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
11.12.15 09:55

мисионер Евалд Франк


ПЪТЯТ  КЪМ  БОГА

 

Никаква друга тема не вълнува така умътът и не разделя така бързо духа, освен темата за Бога. Всеки човек, който е роден, влиза във определено мировозрението и повечето хора остават в него до края на живота им, без да се стараят за да познаят правдата. Общо е прието да се живее съгласно унаследяваните традиции. Дори и хората, които изпълняват религиозните си задължения, във същността си искат да ги оставят на мир относно темата за Бога. Причината е на това развитие не е само в религията. От раждането и до смъртта им е «снабдили» хората със благочестиви ритуали и церемонии. Мнозина от тях никога не са чули чистата Божественна вест на спасението, и не са намерили вътрешен мир.

И християнските религии не са изключение, но трябва да им се направи проверка. Не е достатъчно само да се позоваваме на Христос, това няма да помогне на никой. Но на нас, на хората, е необходимо да имаме лично отношение към Него. Всички църкви и църковни общности до най-малките групи приемат те места от Библията, които им «подхождат». И така днешното християнство няма нищо общо със първото християнство. Една и съща Библия сто пътя се тълкува по различен начин. Върху мястото на Божието Слово се поставят нови човешки тълкувания, устави, доктрини, които нямат никакво основание.

Мнозина разочаровано са отдръпват от вярата.

Издига се справедлив въпрос: дали има сигурен окончателен образец, с които може всичко да се провери? Дали има потвърдена, не съмнителна, велика истина, на която може да се надяваме и да уповаваме. Ако има, тогава кое е това? Мнозина питат: «Има ли Бог, Който се грижи за нас и се интересува от нас? Ако да, къде можем да Го намерим?» Бих желал това кратко изложение да послужи на всеки читател като изходен пункт  за  сериозно и задълбочено проучване на тази тема. На края разговора е лично за вас. Бог има план с човечеството, което се вижда ясно, но в света недостатъчно има просветени Божии мъже по образец на пророците и апостолите, които биха могли на другите да укажат пътя към Бога. Със стотици години във хората е пуснала корен мисъл, че «Бог и религия», «Бог и църква» са свързани един с друг. Ако това е така, тогава с коя от стотици църкви Той трябва да се идентифицира? Католик ли е Той? Лютеранин ли е Той? Основал ли е Той някакво друго религиозно общество? Може би магометани, будисти и други са на правилния път? В краен изход всичките считат себе си за просветени отгоре и притежаващи истината. Не ли са издигнали те собственно царство под вид на Божието царство?

Бог има план с човечеството, което Той Го изпълнява. За да се разбере правилно този план, ние трябва да се освободим от всички религиозни погледи, и да се завърнем към първоначалната изходна точка.  Бог не иска от нас сляпа, замъглена и тъмна вяра. Истинската вяра винаги има две здрави духовно очи, и два здрави духовно крака; тя е изправена върху непоклатимото основание на Стария и Новия Завет. Във Своето Писание Бог е показал целия Си план от началото и до края.

Планът на Бога с човечеството е бил вече във действието преди времето на сътворение. Всеки от нас, без съмнение, вече се възхищавал от величествеността на природата, но не виждат всичките Твореца на природа, макар че и самата логика говори за Него.

На всичките ни е известно, че вече през някакво време се поставя под въпрос съществуването на Всемогъщия, а библейското описание на сътворението се счита за невероятно.  Философите са внушили на хората собственни теории, противоречиви на истината. И хората, които са повярвали на лъжливите теории, са загубили истинната вяра. Който отхвърля Бога и твърди, че всичкото е станало само по себе си, той също би могъл лесно да отхвърли и своят баща, и да твърди че е сам резултат на еволюцията. Кой може да си представи, че Вселената във неизмеримото си пространство със безбройните съзвездия във съвършената хармония, сама по себе си е станала изведнъж?

До сега още никой не е обявил, че той бих могъл да въведе поправка в сътворението на мирозданието. Да помислим само за безбройно голяма мнозина на живите същества във морета и океана, за предоставените им идеални условия за живота им; или да помислим за животния свят и за птиците върху всичките континенти, и за това, колко съвършенно е приспособено всяко животно или птица към климатични условия.

Като в началото Твореца делата Си е разпределил със всемогъщетото Си Словото, така те остават и до днес. От времето на сътворението на земята всяка година се извършва сеитба и жетва ?защото така го е наредил Господ: «Дойде съществува земята, сеитба и жетва, … няма да престанат». Само там, където човека се намесва в природата, става хаос. Милиарди хора се снабдяват всеки ден с храна. И ако би било всичкото разпределено по правилния начин, няма да има на земята хора, страдащи от глад.

Този факт, че всяко живо същество се размножава по рода си, остава до края. Още и днес сее се същото семе, което се появи за първи път при сътворение на земята, днес растат същите дървета и плодове, днес живеят същите животни на земята. Така и човека, венеца на творението, е абсолютно  такъв, каквито са били Адам и Ева.

Творчески свойства за създаване били са дадени на човека. Това таман в сегашно време особено ясно се прояви. Човека, принципно, може днес да  направи всичко, което е казал Господ: «не ще може вече да им се забрани, какво да било нещо, що биха намислили да направят» (Битие 11:6 ).

Само едно човека не може да създаде - това е живота. Те, които вярват в еволюцията и говорят за първоначална клетка, нека да ни кажат: кой в този случай е създал клетката и кой е поставил в нея живот? Тук може още да се попита: кой е вложил във всичките живи същества способност за размножение? Защо отхвърлящите Бога не сеят пшеница, която е създадена по изкуствен начин? Защото те добре знаят, че тя няма да изникне, тя е без зародиш на живота. Чрез разглеждане на могъщественното всеобхващото творение би трябва всеки здравомислещ човек да признае суверенния Творец. Ако хората не са били отклонили от Бога по собствената си надменност, те би могли да вярват на Неговото Слово, защото Богът и Божието Слово заслужават доверие.

От самото начало с Божията воля е определено за хората да живеят във вечно общуване със Своя Творец. Затова е във всяко сърце има влечение към поклонение (на Бога).

Всички имат неопределим стремеж в душата си, всеки търси нещо, но само Един може да ни направи блажени! Във всичките религии съставна част от Богослужението е поклонение. Мюсюлманите са  молят към Аллах, техния пророк Магомет не е признавал Месията за Спасител и Господ, а само за пророк. Магомет е проповядвал абсолютен монотеизъм, и нямал разбиране че Самият Бог откри Себе Си, че Богът на Небесата като Отец яви Себе Си на земята във Сина. Индуистите вярват във мнозина богове, в представлението им съществува троица: Бранха-създател, Вишну-хранител и Махеш-разрушител; а след тях следват всичките други богове.

Ако били сме искали да ги изброим, ще ше много далече да отидем. Ако някой няма нещо религиозно, то почита богатство, собствени страсти или други идоли. Без значение от цвят на кожата? расата или народността, във всеки човек има не наситим стремеж (жега), което може да се напои само от вечното и божественото. Беше период от време, през което първите хора са имали директно общуване с Господ Бог; това е било в началото в рая. В това първоначално състояние без вина те нищо не са знаели за страдания, горко, болести и смърт. Като творения на Вечният, те са били определени за вечен живот. Господ Бог е дал им свободна воля за да могат сами да си изберат. Те би могли да избират добро или зло, послушание или непослушание, вяра или неверие. Това е така със всички нас още и днес. На тях им било дадено изпитание, но те не са устояли; първата Ева е послушалата лъжата на сатана, Адам е послушал Ева. По такъв начин те двама са изпаднали под влиянието на противника, и са нарушили Божието слово поради «по-доброто знание».  Бог? Който е истинен? изпълни Своето Слово, и те са били изгонени от рая, връзката с Него е била нарушена, страданието и смъртта дошли върху човечеството. Нека никой да не мисли, че той е не повинен, нека никой да не говори с гордост: «Що ми е до това?», защото всеки мъж и всяка жена ще ше да постъпи точно по същия начин, както Адам и Ева. Бог знае ни всички, и ни знаел предварително, че никой човек не би изпълнил Неговите изисквания и заповеди. Той в Неговата правда дал ги на хората за да видят престъпленията си и да ги признаят, и за да имат възможността за приемане на правилно решение. Ние имаме свободна воля, никой не се принудя за  собствено щастие.

Ако го нямал закона, никой не би могъл да си види престъпленията и необходимостта за опрощение и изкупление.

Съвестта на всеки, дори и на тези, които никога не са чували или не са чели Божията Вест, напомня им, предупреждава ги, укорява. Всеки знае когато той лъже, мами, краде или прави нещо, което е забранено. Често съвестта твърде силно напомня и предупреждава. Всеки човек - беден или богат, добър или зле, еднакво е виновен пред Бога. Ние всички сме родени вече грешници.  Нека никой да не мисли, че ако той никой не е убил и не е извършил голямо престъпление, да не му е страх. Върху всеки се е изпълнил справедлива присъда Божия, защото защото всички трябва да починат. Но това не е краят. След грехопадението Адам и Ева трябвали да напуснат рая; входа във рая е бил затворен, общуването с Бога се прекъснало. Това е било ужасно. Но Бог е помнил и се грижил за нас, прокарал отново пътят към Себе Си.  Господ във неизмеримата Си любовта и милостта дойде към нас.

Поради това, че ние съгрешихме във това земно тяло, трябвало Той да приеме същото тяло, само невинно, за да заеме мястото вместо човечеството, за да вземе греховете на всички върху Себе Си, и за да примири нас със Него. Това се е изпълнило във Исус Христос, нашия Господ, Който каза на единия от разбойниците върху кръста: «Истина ти казвам, днес ще бъдеш с Мене в рая». Всеки, който призовава Господа, ще се спаси и ще влезе в рая.

Раждането на Спасителя е било абсолютно свръхестествено Божие дело, в което Мария не би могла да вземе участие. Тя се е родила както и всички други хора, и също е имала нужда от изкупление. И тя се намирала помежду 120 човека, които с вяра са преживяли в Деня на петдесятницата изпълнение със Свети Дух (Деян.1:14). Исус Христос е бил откровение и явление Божие във човешка плът. Той е бил Бог, по плътта е бил човек. Той никоя от заповедите не е нарушил,  Той е бил абсолютно свят и безгрешен. Затова Той е могъл да вземе върху Себе Си греховете  на всички нас и да умре заради нас. Чрез Неговата Кръв, която Той е пролял за примирение и опрощение, подарено е на всички, които ще повярват на това съвършено спасение и примирение. Чрез Неговото възкресение във трети ден, делото на изкуплението е станало божественно увенчано и потвърдено.

След възкресението Си Той се явявал на Своите доста пътя в продължение на 40 дена, преди Славното Си възнесение. За всички библейски вярващи това е непоклатимо основание за душата, защото е било доказателство че смъртта и ада са победими. Амин. Той е влизал в Славата за да ни въведе в Нея. Той е казал: «отивам да ви приготвя място, …. пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си…. (Йоан. 14:2-3).

Във Пришествието на Господа всичките хора, които са станали Божии чада, ще Го видят и ще станат подобни на Него (1 Йоан.3:2). Това не е приказка и то ще се изпълни в най-близкото време.

Всемогъщият Бог преди основанието на света е имал във плана вечно Царство за Своите синове и дъщери. Със непослушанието и неспособността на хората невъзможно да се срине и унищожи Божият план, но е имало прекъсване, което е ограничено по време. Човечеството доброволно се е отдало под господството на сатана. Обаче Господ е изкупил човечеството без съдействие от хора. Господ е прокарал отново към Себе Си път за хората. Изкуплението е исторически факт и спасение за вярващите. Чрез Евангелието се възвестява на хората Вестта за освобождение и радостта на спасението. Бог предлага Своята всеобхватна благодат. Чрез това изкупление стават Божии чада и получават вечен живот хора, които от раждането си са били чада на смъртта, като и цялото човечество.  Поради това, че Божието царство е вечно Царство, всички желаещи да живеят в него трябва да имат вечен живот. Затова е необходимо да се «родят отгоре» (Йоан 3 гл).  Семето за това раждане е словото Божие, което има в себе си зародиш на живота. Свети Дух слиза върху всички, които с вяра приемат Словото. Чрез естественото раждане станали сме земни временни създания. Чрез Словото и Духа произвежда Бог вечен живот във всички изкупени.  «…се възродихте, не от тленно семе, но от нетленно, чрез словото Божие което живее и пребивава във век» (1Петр. 1:23). Който вярва в Господа като в личния си Спасител, той може това да го преживее. Това ни с какво несравнимо благодатно предложение Божие действа за всеки, който желае да го приеме, докато е денят на спасението.

Никой не може да си представи как ужасно ще бъде във вечността на тези, които не са приели спасението си. Дори и вече в часа на смъртта ние ще се срещнем със тежка реалност. Тогава и всичките, които не са вярвали че има живот след смъртта, ще видят че със смъртта не е свършено всичко.

Какво е различие между Небето и земята, такова е различието помежду нашият Господ и Спасител, и всичките основатели на религии. Това е унизително ако някой се опитва да Го сравни с каквито е «обикновени» пророци. Всички религиозни философи със идеите им били са погребани. Никой от тях не е възкръснал. Те са били хора като нас, не са могли да помогнат нито на себе си, нито на другите. Има завинаги Само Един, Който е могъл да каже: «Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене» (Йоан 14:6).

Само в Христа Бог се срещнал с нас, само в Христос ние можем да се срещнем с Бога. Беше само Един, чрез Когото Отец се е открил в Сина, в Когото Той и нас направи синове и дъщери Божии. Само Единия могъл да каже: «Който е видял Мене, видял е Отца» (Йоан 14:9).

Мнозина пътища има, които водят към Рим, но има само един път, който води към Бога.

Надявам се, скъпи читателю, че Вие ще видите в това изложение указател към пътя.

Истинската вяра не се държи за мъртвия Спасител, но държи се за Живият възкръсналият Господ, Който е победил смъртта, възнесъл се в Небето и живее през вековете.

 

Той не само е казал «Аз Съм възкресението и живота», но е дал  доказателство неопровержимо. Той се е поверил за нашето възкресение: «Аз съм възкресението и живота; който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее; и никой, който е жив и вярва в Мене, няма да умре до века. Вярваш ли това?» (Йоан 11:25-26).

Скъпи приятелю, има само този единствен път за спасение. Има само единствена истина, има само Един Изкупител. Който желае да достигне вечната цел, той трябва да се отвърне от всичкото, да напусне духовния Вавилон, и от цялото си сърце да вярва във Господ Исус като личния му Спасител. Принадлежността към каквато е религия нищо общо няма със спасението на душата ни. Нито тайнство на вечерята, нито друго каквото е религиозно служение не могат да спасят човека. Само във Спасителя намираме спасение, само във Изкупителя ние имаме изкупление. Разговора е за личната вяра на всеки във Истинния Бог, Който Се ни откри и ни спаси в Христа Исуса.

Дори и най-добрите ни намерения и мисли са обречени на провал; така човека може да се оправдае пред Бога само с вяра, основана върху Библията. Това е свободна безусловна дарба на Божията благодат, която е дадена на човечеството. Всичките допълнения и промени, извършени на църковните събори през цялата история на църквата, но които ги нямало в първото християнство, пред Бога са невалидни.

Дошло е Божието време за вас, това е възможността ви за да приемете изкуплението.  Евангелието на Исус Христос, нашия Господ и Изкупител, нека да стане за вас радостна и спасителна Вест, и реалност на Вечен живот. Вярвайте, че Господ е взел върху Себе Си и нашата вина и явил ви милост. Повикването (вызов=) звучи към всички за да се завърнат към благонадеждната библейска вяра, която я имали пророците и Апостолите.

Не бива още да се заблуждава, ако не желаем да бъдем излагани относно Вечността. Всеки може да преживее Божие спасение и да получи увереност от Господа че е приет.

Директно там, където Вие сега се намирате, може да говорите с Бога в молитва: «Господ Исус Христос, аз вярвам че Ти Си ме изкупил, Ти Си ме приел, аз принадлежа на Теб, Господи, в този земния животи във вечността. О, Боже, Ти посрещна нас в Исусе Христе, в Него желая да посрещна Теб.  Моля ви се, вярвайте в това, което е написано в Псалом 103, приемете лично за Себе Си и благодарите Господа за Неговата милост: «Благославяй, душе моя, Господа, И всичко що е вътре в мене нека хвали светото Му име.Благославяй, душе моя, Господа, И не забравяй ни едно от всичките Му благодеяния. Той е, Който прощава всичките ти беззакония, Изцелява всичките ти болести; Който изкупва от рова живота ти, Венчава те с милосърдие и благи милости».

 

Ние бихме се радвали от Вас да чуем ако този трактат е послужил Ви за Ваша полза. Ще Ви изпратим с готовност безплатно =желаното = количество за да ги дадете на другите хора.