Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/content/05/3866905/html/bg/index.php:2) in /home/content/05/3866905/html/bg/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/content/05/3866905/html/bg/index.php:2) in /home/content/05/3866905/html/bg/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/05/3866905/html/bg/index.php:2) in /home/content/05/3866905/html/bg/libraries/joomla/session/session.php on line 426
Откровението. Книга със седем печата?
bank-medias.ru | http://sportnews94.ru | http://telepat09.ru | mynewsmaker.ru/ | seonus.ru
Откровението. Книга със седем печата? PDF Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
16.08.19 15:05

 

Евалд Франк

 

Откровението.


Книга


със седем печата? 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

ПРЕДГОВОР............................................................................................................

ПЪРВА ГЛАВА .......................................................................................................

Въведение. „Господният ден“.

Произход и значение на пророческото Слово.

Откровението на Исус Христос, както било дадено на Йоан.

Благославящият поздрав към седемте църкви.

Незабравимо изживяване.

ВТОРА ГЛАВА .........................................................................................................

Седемте послания на възкръсналият Господ.

Първо послание: Запази първата любов!

Второ послание: Бъди верен до смърт!

Трето послание: Предупреждение за учението на Валаама и николаитите.

Четвърто послание: Предупреждение за заблуда и грешно вдъхновение.

ТРЕТА ГЛАВА ..........................................................................................................

Пето послание: Времевият период на Реформацията – укрепване на слабите във вярата.

Шесто послание: Времевият период на Филаделфия – време на братска любов.

Седмо послание: Порицание за равнодушие и мързел.

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА ..................................................................................................

Поглед към небето.

ПЕТА ГЛАВА ............................................................................................................

Загадъчна книга със седем печата.

ШЕСТА ГЛАВА .........................................................................................................

Отварянето на печатите. Разкриването на силата на антихриста. Общ преглед.

Първи печат. Антихриста в първия си стадий: Незабележимо начало.

Втори печат. Антихриста във втория си стадий: Упражняване на сила и проливане на кръв.

Трети печат. Антихриста в третия си стадий: Тъмните векове.

Четвърти печат. Антихриста в четвъртия си стадий: Смъртоносно смесване.

Пети печат.  Еврейските мъченици в миналото и в бъдещето.

Шести печат. Началото на Господния ден. Глобални природни бедствия.

СЕДМА ГЛАВА.......................................................................................................

Подпечатаните иудеи.

Безбройното множество идващо от голямата скръб.

ОСМА ГЛАВА.........................................................................................................

Седми печат. Тишина на небето.

Престола на милостта ще стане престол на съда.

Въведение към седемте тръби.

Първите четири тръби.

ДЕВЕТА ГЛАВА......................................................................................................

Непредставима мъка.

Пета тръба – първото горко.

Шеста тръба – второто горко.

ДЕСЕТА ГЛАВА.......................................................................................................

Първото видение между шестата и седмата тръба.

Отворената книга.

Господ като Ангел на завета.

Йоан изял горчивата сладка книга.

ЕДИНАДЕСЕТА ГЛАВА.........................................................................................

Второто видение между шестата и седмата тръб:а. Размерите на храма и служението на двамата свидетели.

Седмата тръба. Победно ликуване на небесата. Прогласяване на Царството на земята.

ДВАНАДЕСЕТА ГЛАВА.........................................................................................

Жената облечена със слънцето, Христос и Неговите.

Сатана – огненочервения змей и неговите последователи.

Окончателното сваляне на змея от небето на земята.

Неговият бой срещу Михаил и поражението му.

ТРИНАДЕСЕТА ГЛАВА..........................................................................................

Виденията на Даниил във връзка с Откровението.

Седмоглавият звяр от морето на народите.

Звярът от земята.

Тайнственият белег на звяра.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ГЛАВА..................................................................................

Агнето и 144 000 запечатани.

Вечно действащото Евангелие и призивите на трите ангела.

Голямата жътва на житото в края на периода на милостта.

Жътвата на земното лозе – изпълнението на Божия гняв.

ПЕТНАДЕСЕТА ГЛАВА...........................................................................................

Заплаха от седемте чаши на гнева.

Множеството при стъкленото море.

ШЕСТНАДЕСЕТА ГЛАВА.......................................................................................

Седемте чаши на гнева: Завършване на Божия гняв.

Сатанинската троица: змей, звяр, лъжепророк

СЕДЕМНАДЕСЕТА ГЛАВА.....................................................................................

Жената яздеща звяра

ОСЕМНАДЕСЕТА ГЛАВА........................................................................................

Унищожението на великия Вавилон.

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ГЛАВА.......................................................................................

Ликуване на небесата поради унищожението на Вавилон. Сватбената вечеря на Агнето.

В последната битка решава Самият Господ.

ДВАДЕСЕТА ГЛАВА...............................................................................................

Връзването на сатана. Първото възкресение завършва с мъчениците.

Хилядолетното царство на мира.

Второто възкресение и Страшния съд.

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ГЛАВА................................................................................

Прогласяването на новото небе и земя. Великолепието на Новия Йерусалим.

Ужасната съдба на загубените.

Описанието на Новия Йерусалим.

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ГЛАВА.................................................................................

Реката на живота и дърветата на живота. Райските условия по време на Хилядолетното царство.

Последното наставление към вярващите.

Заключителното слово на Исус.

ДОПЪЛНЕНИЕ

Седемдесетте Даниилови седмици и актуалните събития свързани с Израел в светлината на библейското пророчество..............................

ЕПИЛОГ..........................................................................................................................

 

Схема "Библейското разпределение на времето" ...................................................

 

 

 

Предговор


В това изложение ще разглеждаме най-вече периода от времето на Новозаветната Църква и ще използваме пасажи от Светото Писание, които изясняват течението на времето като процес. Ще наблегнем на последната книга от Библията наречена „Откровение“ (Апокалипсис). Пророческото слово съдържа символи, които са наистина трудно разбираеми. По тази причина много изследователи и учители на Библията са го оставили настрана, докато другите са изявили собствените си мисли. Досега наистина не съществува вярно изясняваща, актуална и балансирана литература, която да отговаря на най-новия стадий на бързо ускоряващото се развитие.

Това дори не е било възможно, тъй като определени процеси могат да бъдат разпознати и виденията разбрани, чак когато се сбъдне предсказаното в Светото Писание. В библейското пророчество е обърнато специално внимание на първото и последното поколение на християнското времеброене. Възхваляваме Всевишния Бог, Който знае всички предстоящи събития и Който е поръчал те да бъдат записани предварително. За да бъде по-добре разбираемо това изложение ще разглеждаме постепенно отделните глави на Откровението. За тази цел ще използваме съответните места от цялото Свето Писание.

Въпреки че в трактата написаното е кратко, то е достаточно да помогне на всеки заинтересуван читател да намери достъп до Божия съвет. На всеки, който изследва искрено, нека Господ Бог да даде истинско разбиране и откровение за правилното разбиране текста на Откровението. Блаженни са тези, които четат Слово, вдъхновено от Духа и го разбират чрез Духа, понеже Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини (1Корин. 2:10).

 

ГЛАВА 1

Въведение.

Господният ден“.

Произход и значение

на пророческото Слово

Апостол Йоан бил в изгнание на остров Патмос заради „Божието слово и Христовото свидетелство“, и там чрез Божия Дух той идва в изстъпление. Видял е най-важните бъдещи събития от Божествения спасителен план, включително и Господния ден. В Стария и Новия завет подробно е описан Господният ден. Предположението, че става въпрос за събота или неделя е неправилно, то е резултат на недоразумение. Господният ден е период от време, който следва след спасителния ден (Исая 49:8, 2Корин. 6:2, Евр. 4:7) – седмия ден според Божието времеброене. Бог брои дни там където ние броим години. Бог изчислява дни там където ние изчисляваме години. „Още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години, и хиляда години като един ден“ (2Петр. 3:8, Псал. 90:4)

От началото на времето си имаме работа със седемте пророчески дневни периода, които Бог е дал на човечеството. Грубо сметнато „изминалите два дни“ са около две хиляди години от Адам до Аврам. След това още около две хиляди години от Аврам до Христос. А сега отново наближава краят на „двата дена“, наречени последни дни, когато Божият Дух е активен в течение на времето на милостта, траещо две хиляди години (Деян. 2:17). Седмият ден ще бъде „хиляда годишен период“ от време на мирното Христово царство върху земята (Откр. 20 гл).

Преди Господния ден Бог е искал да изпрати пророк Илия (Мал. 4:5). Господният ден е последният период от време преди началото на вечността – започва с Божии съдилища, които завършат с битката в Армагедон (Откр. 16:12-16, 19:11-21, Езек. 38:20+23, Йоил 3:9-17 и др.). Затова за безбожните е определен като ден на безмилостен гняв когато ще се сбъдне: „Слънцето ще се обърне в тъмнина, И луната в кръв, Преди да дойде великият и страшен ден Господен. И също: Исая 13, Езек. 30:3, Йоил 2:1-2, Йоил 3:15, Соф. 1:14-15, Деян. 2:20, 2Петр. 3:10, Откр. 6:12-17 и др.

Седмият ден – хилядолетното мирно царство – това е Божият почивен ден. В края му сатана ще бъде освободен още веднъж за да подтикне към последна битка всички сили съпротивляващи се на Бог, оглавени от „Гога и Магога“, които ще бъдат разгромени веднъж завинаги (Откр. 20:7-10). После ще настъпи последният съд, ще се появи ново небе и нова земя и времето ще премине във вечността.

Преди спасителния ден Господ Бог изпратил „Своя ангел“ в лицето на Йоан Кръстител, който подготвил пътя (Мал. 3:1, Мат. 11:10 и др.). Той се издигнал в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на тези, изповядващи старозаветната вяра на бащите към новото начало на децата на Новия Завет (Мал. 4:6, Лука 1:17). „Той дойде за свидетелство, да свидетелствува за светлината, за да повярват всички чрез него“ (Йоан 1:7). Той е бил мост между Стария и Новия завет (Лука 16:16) и подготвил пътя за Господа (Исая 40:3, Марк 1:1-4 и др.)

Преди Господния ден, в края на деня на благодатта, тоест в последния период от времето на Църквата, се издига пророк за да обърне сърцата на децата на Новия Завет към вярата на бащите – апостоли (Мал. 4:6). Неговото библейски основано оповестяване води истинската Църква отново в съответствие със Словото и я връща към предишното ѝ състояние, за да ѝ бъде върнато всичко, което притежавала в началото – преди Второто идване на Исус Христос. Чрез мощното действие на Духа, което Светото Писание определя като „късен дъжд“ Църквата се връща към своя първоначален Божий ред (Яков 5:7-8). Исус Христос казал в Мат. 17:11, че в бъдещето все още предстои служение според пророчеството на Малахия: „Наистина Илия иде, и ще възстанови всичко“, също така Той е потвърдил, че служението на Йоан Кръстител вече се е осъществило (ст. 11-13). Когато Йоан започнал служението си му били зададени три въпроса. Единият от тях бил: „Илия ли си? И той казал: Не съм“ (Йоан 1:21). В стих 23 се позовал на пророческото слово на Стария Завет, отнасящо се до него и служението му.

Точно както Илия взел дванадесет камъка, съответстващи на дванайсетте израелски племена, направил олтар на Господа и върнал хората към Бог (1Царе 18), също така учението на дванадесетте апостола ще бъде въведено отново чрез последното оповестяване на новозаветната Църква и Божиите хора ще бъдат върнати отново при Господ и Неговото Слово. Сега наистина преживяваме последната част от спасителния план.

Апостол Петър се позовал на обещанието за установяване на Христовата Църква по време на втората си проповед след Петдесятница, когато чрез водителство от Светия Дух е казал: „…да дойдат освежителни времена от лицето на Господа, и Той да ви изпрати определения за вас Христа Исуса, Когото трябва да приемат небесата до времето, когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от века чрез устата на светите Си пророци(Деян. 3:19-21). Още в началото на новозаветната Църква Светият Дух предсказал чрез устата на пророците какво ще се случи накрая, тоест, че преди завръщането на Исус Христос истинската Църква ще бъде върната към състоянието, в което е била първоапостолската Църква.Откровението на Исус Христос,

което било дадено на Йоан

В първата глава на Откровението срещаме пълно разкриване на Исус Христос, в Когото са скрити всичките съкровища на премъдростта и на Божието знание (Кол. 2:3). А премъдростта и Божието знание се разкриват чрез Него. В самото начало са написани думи с обхващащо значение „Откровението от Исуса Христа“.

Откровението от Исуса Христа, което му даде Бог, за да покаже на слугите Си онова, което има да стане скоро; а Христос прати та го яви чрез ангела Си на Своя слуга Иоан,

който възвести Божието слово и свидетелството Исус Христово - и всичко що е видял.

Блажен, който прочита, и ония, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него; защото времето е близо“ (Откр. 1:1-3).

Йоан получил това Божие откровение по свръхестествен начин чрез изпращането на „Неговия ангел“. Ангелите са служебни духове (Евр. 1:14), които се появяват в човешки образ при особени случаи. В Откр. 22:8-9 Йоан говори за поразителното влияние на това свръхестествено изживяване: паднал да се поклони пред ангела, но той му казал: „Недей! Аз съм служител на тебе и на братята ти пророците и на тия, които пазят думите на тая книга. Поклони се Богу“.

Според Лука 1:11-20 ангел Гавриил донесъл Продъжава текста тук

Последнее обновление 03.04.20 08:11