Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/content/05/3866905/html/bg/index.php:2) in /home/content/05/3866905/html/bg/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/content/05/3866905/html/bg/index.php:2) in /home/content/05/3866905/html/bg/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/05/3866905/html/bg/index.php:2) in /home/content/05/3866905/html/bg/libraries/joomla/session/session.php on line 426
Вестник на мисията -декември 2020 г.
bank-medias.ru | http://sportnews94.ru | http://telepat09.ru | mynewsmaker.ru/ | seonus.ru
Вестник на мисията -декември 2020 г. PDF Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
12.06.21 19:52

„Исус Христос е същият вчера, днес и до века“
(Евр. 13:8)

Вестник на мисията                         декември 2020

Целият текст PDF на Вестника със снимки е тук

Най-сърдечно поздравявам всички братя и сестри в целия свят в скъпоценното име на нашия ГОСПОД и Спасител Исус Христос с думите от 1 Йоаново 2:27:
„А колкото за вас, помазанието, което приехте от Него, стои във вас и нямате нужда да ви учи някой; но както Неговото помазание ви учи за всичко и е истинско, а не лъжливо, и вие стойте в Него, както ви е научило".
Нека тези думи навлизат дълбоко във всяко сърце и станат реалност в него. Пророците бяха под прякото помазание и вдъхновение на Светия Дух и можеха да обявят предварително целия план за изкупувление чрез Божието слово. Същото помазание беше и на нашия Спасител.
ТОЙ е бил Христос (Помазаният). В Лука 4:18-19 нашия Спасител прочете от Исая 61 глава 1-ят стих и само половината от 2-ри стих:
„Духът на Господ БОГ е на Мен, защото ГОСПОД Ме е помазал да благовествам на бедните; изпратил Ме е да превържа съкрушените по сърце, да проглася освобождение на пленниците и отваряне на затвора на вързаните; да проглася благоприятната ГОСПОДНА година..." Също и ние като истински вярващи получихме същия Дух, същото помазание, същото учение и същото откровение на Исус Христос.
Павел имал пряко призвание, бил е под помазанието и вдъхновението на Божият Дух и е бил толкова уверен в своето проповядване, че трябвал дори да каже: „Който ви проповядва друго евангелие ... да бъде проклет!“ (Гал. 1: 8,9).
Уилям Бранхам, Божият човек на нашето време, също имал пряко призвание от Бог, също е бил под помазанието и вдъхновението на Светия Дух и проповядвал вечно важащото Евангелие. Аз също мога да свидетелствам за същото. И както Господ Бог наистина изрича призвание, така е истина и това, че Той също има доверие към пророци, апостоли или Божии слуги, които ги е определил за служение.
Все още и днес е действително казаното от Господ в Йоан 20:21: „И Иисус пак им каза: Мир вам! Както Отец изпрати Мен, така и Аз изпращам вас". Към Божието послание се отнася и това, което нашият ГОСПОД е казал в Йоан 13:20: „Истина, истина ви казвам: който приеме онзи, когото Аз пращам, Мен приема; а който приема Мен, приема Този, който Ме е пратил“.
Във встъпителната ни реч са думите на апостол Йоан, който е написал, че помазанието пребъдва в истинските деца на Бога. Той подчертава, че никоя лъжа не може да дойде от истината (стих 21). Вече в стих 20 четем: „А вие имате помазанието на Светия и знаете всичко“. Думите му в стих 28 са директно отправени към нас, живеещи по това време: „И така, дечица, стойте в Него, та когато се яви, да имаме дръзновение и да не се посрамим пред Него при Неговото пришествие“ (1 Йоан 2:28).
Всички чакаме явяването на Исус Христос и при Неговото завръщане искаме да бъдем там. За нас от най-голямо значение са тези думи: „дечица, стойте в Него“. В Йоан 15:5 нашият Спасител каза: „...който пребъдва в Мен и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да направите нищо".

Днес това Писание е изпълнено

Ние живеем в най-последния период от време преди завръщането на Исус Христос. Ние виждаме със собствените си очи и чуваме с ушите си как се изпълнява в наше време библейското пророчество — независимо дали това е завръщането на израелският народ, войни и вълнения или земетресения, глад и епидемии. Всичко това беше предварително предсказано от нашия ГОСПОД (Лука 21). Преживяваме затопляне на земята, изменението на климата и всички видове природни бедствия. Чрез този нов вирус, който стана известен с наименованието си "корона" и се разпространи по целия свят, всичко на земята се е променило и никога няма да бъде така, както е било преди.
Основното знамение на последното време е завръщането на израилския народ в земята на Божието обещание: „Защото ГОСПОД ще се смили за Яков и пак ще избере Израил и ще ги настани в земята им..." (Ис. 14:1). Това слово се сбъдна пред очите ни. Държавата Израел отново съществува от 1948 г. Мирният процес в Близкия изток се превърна през последното време в централна тема. Обединените арабски емирства и Бахрейн през септември 2020 г. подписаха мирен договор с Израел, наречен „Авраамово споразумение“, както го направиха преди тях Египет през 1979 г. и Йордания през 1994 г. Скоро ще ги последват и други мюсюлмански страни. Чрез помирението на Саудитска Арабия с Израел се очаква окончателния пробив за мира в Близкия изток, докато се сключи най-накрая онзи договор, за който пише в Даниил 9:27.

След всички тези частични споразумения с Израел, чрез посредничеството на най-висшият авторитет, признат в целия свят, ще бъде накрая сключен договора, за който говори Даниил. И щом ще бъде сключен този мир, който ще бъде само псевдо-мир, те ще кажат: „Сега царуват мир и безопасност“. Но „тогава ще дойде върху тях внезапна погибел както болките върху бременна жена; и няма да избегнат» (1 Сол. 5: 3). Във всекидневните новини можем да четем за това, как се оформя този мирен процес.
Грабването и сключването на мира ще станат приблизително по едно и също време. С грабването ще свърши времето на благодатта за народите, и ще започнат последните седем години преди настъпването на Хилядолетното царство. Според Oткр. 11 гл. ще се появят през първите 3,5 години двама пророци, чрез чието служение ще бъдат запечатани 144 000 от 12-те израилеви племена. В средата на тези последни седем години договорът ще бъде нарушен, ще настъпи времето на голямата  скръб и Йерусалим отново ще бъде тъпкан от езичниците в продължение на 42 месеца (Откр. 11:2).
При завръщането на ГОСПОДА ще се случи първото възкресение на мъртвите в Христос (1 Сол. 4:13-18). В Откр. 20:4-6 се говори за възкресението на мъчениците, дошли от голямата скръб (Откр. 7:13-14). Вярно е, че те няма да участват в грабването и сватбената вечеря, но ще участват в Хилядолетното царство:  „...Видях и душите на онези, които бяха обезглавени заради Иисусовото свидетелство и заради Божието слово и които не се бяха поклонили на звяра, нито на неговия образ, и не бяха приели белега на челото си и на ръката си. И те оживяха и царуваха с Христос хиляда години. Другите мъртви не оживяха, докато не се свършиха хилядата години. Това е първото възкресение. Блажен и свят онзи, който участва в първото възкресение. Над такива втората смърт няма да има власт, а те ще бъдат свещеници на Бога и на Христос и ще царуват с Него хиляда години“. Всички останали след 1000 години ще участват единствено във второто възкресение, което  едновременно и е Страшният съд (Откр. 20:11-15).
Не искаме да навлизаме в тези теми по-задълбочено, но осъзнаваме, че последното време много е напреднало. Говорим за факта, че истинските вярващи ще са готови да участват в грабването (1 Сол. 4:13-18). С всичко, което се случва сега, можем да действаме, както каза нашият Господ: „...А когато започне да става това, се изправете и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава” (Лука 21:28).
Можем да казваме отново и отново: „Днес пред нашите очи се изпълни това и онова Писание!“ В Мат. 24:14 нашият Господ каза: "И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът". Истинското, вечно важащото Евангелие на Исус Христос никога преди не е било разпространено в целия свят така, както по това време. В миналото, още преди Реформацията, особено започвайки от нейното време отново и отново са случвали духовни съживления, но в нито едно от тях оригиналното и пълното Евангелие не е било провъзгласявано под помазанието на Светия Дух така, както е било при основанието на новозаветната църква...

Целият текст на Вестника със снимки е тук