bank-medias.ru | http://sportnews94.ru | http://telepat09.ru | mynewsmaker.ru/ | seonus.ru
За служението Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
06.03.11 21:59


Към тези поколения Господ Исус изпратял Своя пратеник да ни подготви на завръщането на нашия Господ Исус Христос като Годеница.

Господ Исус обещава на учениците, в съответствие с Йоан 14,34: "И като отида и ви приготвя място за вас, пак ще дойда и да се Вие се дава път и на твое място, където Я. И къде отивам вие знаете, и знаеш пътя."


Какъв е пътя, за който Исус говори? В Йоан 14:6 Исус ни казва: "Аз Съм пътят и истината и животът."


Чрез служение на У. Бранхам разкрива се много ясно за възкръсналия Исус Христос, и какво значението на Името му на тези, което Го чакат. Служението на брат Бранхам беше придружено със много-много свръхестествени знаци, изцеления и чудеса , коите минали по целия свят. Според указанията на Господ, той е приготви много духовна храна. През декември 1965 г. след автомобилна катастрофа, той е взет от този живот в Божията Слава. Но Посланието и сега прави Божието дело за подготвене на Годеницата.


С абсолютно Библейското Послание и проповядване, той се противопоставя на традиционните доктрини на църквите и религиозните общества. Но удивителна хармония на неговите проповеди и практика на Свещеното Писание принуждава всеки честен човек - бил той свещеник или мирянин - да се провери собствените учения и практика. Всеки искрено търсещи истина, ще я посрещне в служението на брат Бранхам. действителните свидетелство на Писанието. Всеки вярващ трябва да провери дали тя или той се на непоклатима основа, на която е основана първоначалната църква.


След проповедане на отвореното Божие Слово дава се на брат повече духовна храна като резерв за мнозина библейски въпроси ...

Тук в в сайта в менюто "Аудио" брат казва в проповедта за себе си и за служението - слушайте със добр превод на български.

На днешно време има преведени проповеди на брат У. Бранхам за четене, слушане и видео.

Последнее обновление 18.06.11 06:39