bank-medias.ru | http://sportnews94.ru | http://telepat09.ru | mynewsmaker.ru/ | seonus.ru
Печать E-mail

 

ГРЕХОПАДЕНИЕТО


В Писанието често се описва произшествията във образи и притчи така, че самото дело не изплува на повърхността. Това сторил Бог с цел за по-дълбоките тайни от Неговото Слово и изкупителните му решения да са били открити и изнесени в света само чрез Духа. Само когато ни стана ясно, каква е реалността на грехопадението, тогава стана ясно значението и смисъла на излизане от падението чрез изпълненото Избавление. Самото изразяване "грехопадение" дава догадка за какво се е случило там.

Божието назначаване беше за човека: господстване над цялата земя.  Защото от падането в грях  той загуби си това високо положение. Само през грехопадението, в които първите хора са попаднали под властта на сатаната, обяснява са защо от това момента князът на този свят може да осъществява господството над хората и цялата земя. Врагът чрез змея е влезе в човешката раса. Никой не може да каже колко дълго Адам и Ева са живели в невъзмутимото общуване със Бог. Те не знаеха никаква болка, никаква тъга, никакви сълзи; нямало нито болест, нито смърт. Те се радваха в сигурността във рая и живели са в блажена хармония с Бога, Господа.  По време на вечерния ветрец Той ги посещавал, това е било Небесата на земята. Така ще бъде отново, когато ще настане съвършенство:  "Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях" (Откр. 21, 3).

Князът на ангелите Луцифер, който се възвисил в Небето и след това беше свален, като отявлен враг на Бога, продължи разрушителната си работа на земята. Целта му беше: така и хората, създадените от Бога, за да ги лиши общуване с Господа, да ги потопи в загината и смърт.  Според Езек. 28: 12-17, дори преди грехопадението той беше в Едемската градина. В този текст Бог чрез пророка изказал директно към сатаната под името царя на Тира. В Свещеното Писание потвърждава се, че сатаната може да завземе властта над хората, както и над животните. Господ изгонел злите духове от мнозина хванати от бяс (Мат. 4, 24). В Марк 5: 9 съобщава се, че зъл дух говори лично из хванатия от бяс: "И Исус го попита: Как ти е името? А той Му каза: Легион ми е името; защото сме мнозина". Този човек е бил поробен не само от сатана, но и от мнозина зле духове.

В Едемската градина бе много дървета, така и дървото на живота и дървото на познаване, обаче при грехопадението делото бе за нещо повече, отколкото за ядене на естествения плодът. Въпреки това, за изядената ябълка в Битие 3 не е написано нищо, а само за яденето на плодът от дървото на познаване. В Битие 3:7 може да прочетем: "Тогава се отвориха очите и на двамата и те познаха, че бяха голи; и съшиха смокинови листа та си направиха препаски". Там се случило нещо ужасно, и след това те покриват срама на голотата си. Те не са завързали очите, не е покривали устата си, но със самодейни престилки е обхванали си корема и срама. В повествованието за Едемската градина говори са за "желателно за очите", за "подмама" и други подобни. Всеки мъж и всяка жена знае какво е изкушението чрез похотта на чувствата, очите, плътта. Трябва също така да се вземе на внимание изречението: "Змията* ме подмами". Жената на Петефрия, придворния фараонов, е видяла, че Йосиф беше строен и красив, "така дойде накрая за това, че жената на господаря му хвърли очи на Йосифа и искала да го излъсти" (буквален превод на X. Менге от Библията на немски). Кога момичето или момчето прелъстени, ясно това е разбира се, че не означава "яде сладолед" или "пие коктейл."

В Изход 22: 16, терминът "прелъстяване", е обяснено по-конкретно: "Ако някой излъсти несгодена девица и легне с нея, непременно ще даде вено за нея и ще я вземе за жена..." Павел знаел какво е станало в Едемската градина, противен случай той би не пише в загрижеността си за църквата: "Но боя се да не би, както веднъж змея** прелъсти Ева с хитростта си, да се разврати мисли те ви и отпадне от простотата и чистото мислене на Христос, бе привлечени към злото." (2 Корин.11:3).  По отношение за грехопаденето Апостолът написа: "...И нито Адам даде се за прелъстяване, а жената, като дала се на прелъстяване, та падна в престъпление." (1 Тим.2:14).***

След грехопадението  Господ Бог веднага, след като станало е делото, каза на Ева:   "Ще ти преумножа скръбта в бременността; със скръб ще раждаш чада..." (Быт. 3, 16).  Това дава светлина от върха на това, което наистина се случи. Не написано, че трябвало Ева да яде в болестта, какво би логично, ако тя е съгрешила с устата си. До сега още никоя жена не е получила дете само от изяждане плода. Господ Бог знаел точно какво е станало и как Той трябваше да накажи. Поради това, жените по целия свят при нормални условия раждат децата си с болки, в възпоминание за грехопадението, както Господ казал за това.

Ако някой спира се на думите: "Змията ме подмами, та ядох" (Бит.3:13), той трябва да прочете в Притчи 30:20 : "Такъв е пътят на жена прелюбодейка - яде, бърше си устата и казва: не съм извършила беззаконие."

Господ Бог осъди : "И рече Господ Бог на змея:  Поради ти си го сторил, проклет си измежду всеки добитък и измежду всички полски зверове; по гръдната и корема си да отидеш и земя ще ядеш през всичките дни на живота си" (Быт. 3, 14 - буквален е превода от Библията на гръцки).

До този момент змея ходеше изправен,  в противен случай думата на присъдата не би имала смисъл. Много важен е следващия стих: "Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.» ****

Дяволът се не може нито да роди, нито да създаде. Той - безполово паднало духовно същество. Затова той е употребил животно, което е бе най-близо до човека и също можеше да говори. Като можем да прочетем в Битие 3, змеят е имал с Ева настояща беседа. Тук е прехвърлени и реч, и отговор, и целия аргумент. Само след проклятието му змеят стана да пълзи по земята и загубел си първоначалната форма.

Разговора в Едемската градина се започнал с известния въпрос: "Истина ли каза Бог?" Още и днес, дяволът използва този метод: засяване в мислите на човека съмнението в Божието слово. След това тези съмнения той вплета в аргументи за Словото Божие, и майсторски извращава го. Накрая е последва голяма лъжа: "Никак няма да умрете; но ...ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Бога". Това беше приятно за чуване, и в това Ева е беше уловена. Каква е ползата е по-късно от това, че "се отворят очите", "да познавате доброто и злото" в позицията отдалечени от Бога, обречени на смърт? Оттогава всеки човек може да оцени действията си, и знае което е добро и което е зло, което е истината, и което е лъжа и т.н. Затова, всичките хора са под отговорността и ще бъдат съдени според делата си на Последния съд.

В гръцката Библия в Битие 3:1 е написано за змеят: "...ho Ophis", съответно на немски език е трябвало да каже се: " dег Schlang”  или "der Schlangerich". В превода от английски за змеят написано : "...and he said unto the woman", на френски език е също така:  "il dit a la femme", също и на руски: "и сказал змей жене" , което на немски означава "ег sprach zu dem Weibe".

Също така на другите езици "змеят" има мъжки граматически род. Точни преводачи в съответното място наричат го с  мъжки род.  Според древното еврейското предание, грехопадението се разбира само свързано с полово сношение. Един коментатор написа:  "... ангел, змеят на коня, влезе при Ева и тя забременява и роди Каина".

Човешката същност, характера, своеобразието - това, както е известно, наследствени са качества, които се намират в хромозомите. Наследяването възниква при зачеването в сливане на клетките. Така, греховната, възбунтуваната срещу Бога е същността на змеят, или сатаната, влезе в човечеството. Самият сатана, който чрез непослушание и престъпление е хвърлил хората в смърт,  разполагал с властта на смъртта,  затова Спасителят трябваше да влезе в плът (тяло). "за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, сиреч, дявола, и да избави всички ония, които, поради страха от смъртта, през целия си живот са били подчинени на робство.» (Евр. 2,14б-15). С преодоляването на смъртта победоносно възкръсналият Господ взел си ключа от смъртта и ада  (Откр. 1, 18).

Заповед на Бога казва: "Плодете се и размножавайте!" (Бит. 1:28). Той е установи бракът и съчета първата съпружеска двойка. Трагедията е в нарушаване на първият брак, в катастрофалното смъртоносно объркване.  Всичкото е да се съчетава, и всеки вид да се умножава по рода си. Но тогава възникна създание, резултат на кръстосването, за която е отговорен не Бог, но сатаната чрез змеят; така, то не беше оригинално творение. Змеят излъга и измами Ева, и тя след се отдава на Адам. Богът не би могъл да се примири с това, защото не съответства на първоначалната му воля. То, какво става не е според Неговата воля, не може да бъде съвместимо с нея и включено в нея.

Адам изведнъж стана пред реалността, че любезната му, коя бе взета от него и бе поверена му, Ева вече не е девствена. Тя се дава на змеят, и веднага след това имала първото сношение с Адам. Така е било грехопадението. От двете съединения, който състояли се скоро един след друг, от всяко то станало дете: Каин и Авел.

Дори и до днес се раждат "близнаци", които произхождат от двама разни бащи. Два от най-известните случаи били в Швеция и Франция. В Стокхолм г-жа Боерлен раждала момченце негър и светел синеоки младенец. Мъжът е отказал се да вземе съдържание на детето, произходящото ясно не от него. В съдебния процес г-жа Боерлен признала се, че тя имала сношение с тъмно кожен човек. Тя в един ден имала сексуални отношения с мъжът си и с любовникът. В Марсилия, г-жа Дувалие също ражда на свят едното бяло и другото черно дете в един същия ден.

Кой внимателно чете Битие 3, 15, може да забеляза се, че Господ Бог веднага след грехопадението заяви за потомствата, което означава потомството на змеят и потомството от семето на жената. От самото начало имали са две естествен и две духовни линии.

Що се отнася до Каин, той не е представен като син на Адам в родословието нито на Стария Завет, нито на Новия. Също така, Адам никога не е наречен баща на Каин. В това също е причината за наименуването на Ева "майка на всички живи" (Битие 3: 20), но Адам не се нарича "праотец" на всички. Ако Каина наистина бил първороден от Адам, щеше да бъде отделено му специално внимание.

Ако в Битие 4:1 написано, че Ева след раждането каза: "С помощта на Господа придобих човек", трябва да си представим, че по това време все още нямаше акушерки и лекари. Болката е била тежка, Адам не е знаел какво може да помогне. И така тя, когато ражда, викала с плач към Господа. Веднага във втория стих е написано : "...и тя продължава и роди братя му Авел" (превод от немски на Мартин Лутер).

Апостол Йоан, вероятно е било му известно какво се е случило в Едемската градина, защото той пише: "а да не бъдем както Каин, който беше от лукавия..." (1 Йоан 3:12). Под думата "лукавия", чийто син по ясното изречение е бил Каин, Адам не може да се подразбира. Йоан пише към вярващите : "...и победихте лукавия" (1 Йоан 2, 13-14.). Тук отново имаме в предвид Сатаната, който в Откр. 20, 2 е наричен змеят, древният змей и дявол.  В Библията може да се прочете за това, кой е лукавият, а именно това е противоположност на Бог, Който един е "добър". В "Отче наш" е казано: "и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия" (Мат. 6, 13). Сатаната, врагът на Бога, е лукавият, източникът на всички лоши работи срещу Бога.

Каин беше изпълнен със завист и ревност. Той е първият убиец и разрушител. Сатаната е убиец открай (Йоан 8, 44). Но той не е убил в небето, а на земята. Това е изключено че Каин произлезел от Адама, защото Адам бе създаден по образа на светия Бог. От Бога не може да изходи нещо зле. Сатана чрез съдействие на змеят влиза директно във човешката раса и хвърли я със себе си на погиване и смърт, затова е било необходимо на Богът да дойде в плът, за да ни избави от властта на сатана. Когато изкупените ще влизат в наследството си, то те, както първоначално е замислял Бог, ще притежават земното царство и ще се връщат в първоначалното си положение.

Енох бе седмият потомък на Адам (Посланието на Юда, ст. 14). Каин не се счита, Авел е бил убит и нямал никакви потомки. Поради това, родословният списък минава през Сит, така че в настоящият пункт Словото е безупречно: Адам, Сит, Енос, Кенан, Маалалеил, Яред, Енох (Бит. 5, 5-18; Лука 3, 37).

Като родилни мъки на жените, тъй и обрязването на мъжете трябвало да на поминава за първоначален разрив и грехопадението. Когато Бог е заключи завета с Авраам и потомките му, Той поиска обрязването и каза: "Ето моят завет, който трябва да пазите между Мене и вас и потомците ти след тебе: всеки между вас от мъжки пол да се обрязва." (Бит. 17, 10). Обрязването е било обявено за вечен знакът на завета. Кой не е бил обрязан, той е трябвало да бъде изтребен, защото нарушел е заветът от страна си (ст. 13-14). Когато Моисей пропусна да обрязва сина му, Бог е искал да го умъртви: "Тогава Сепфора взе кремък та обряза краекожието на сина си, допря го до нозете му, и рече: Наистина ти ми си кървав младоженец." (Изход 4, 25)

В Мат.13 Бог ясно и недвусмислено говори за две духовни семена. "Сеячът на доброто семе е Човешкият Син; нивата е светът; доброто семе, това са чадата на царството; а плевелите са чадата на лукавия" (Мат. 13, 37-38). Към закоренелите, изпълнени със зло хора Исус е казал: "Вие сте от баща дявола, и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай човекоубиец, и не устоя в истината; защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец, и на лъжата баща." (Йоан 8, 44).

Семето на змеят е съща реалност, както и семето на жената. Семето на змеят е бил Каин, семето на жената е бил Христос. Павел подхваща тази мисъл и пише към Галатяните 3 за обещаното семе: "и на твоя потомък, Който е Христос." (стих 16). Той е семето, за които е отнесено обещание (ст. 19). В Стария завет четем: "... Когато направиш душата Му принос за грях, Ще види потомството" (Исаия 53, 10). Всяко семе произвежда по рода си, това е закон на Бога. Тук също така обяснява се думата "вражда": "Ще поставя и вражда между ... и между твоето потомство и нейното потомство..." (Бит. 3, 15). Сатаната с помощта на змеят дойде в човечеството, да разруши Божия ред. Затова Бог трябваше да дойде чрез раждането в човечеството, за убиене и премахване на враждата (Еф. 2, 13-16). В тялото Си от плът Господ свърши изкуплението за да Се посели в изкупените. Той ги грабна от влиянието на сатаната и приведи ги в Божието царство. Бог е победил всичките сили на врага и във Христа триумфира над тях (Кол. 2, 15).

Поради сатаната е проникнал в човешката плът и кръв, трябвало Бог в човешки образ да приеме плът и кръв в Сина. Това е въпрос за нашия живот, спасението на душите ни, затова примирението и изкуплението е възможно само чрез Кръвта на Божия Агнец. В нашия Спасител течеше не еврейска, но Божествена, чиста и свята Кръв, във която бе Божествения Живот.

Не беше никаква еволюция, което се стреми да установи науката по различни форми на черепите и скелетите, но те са били различни видове, които също са различавали значително един от друг. Дори плътта беше "различна плът" (Юда 7). В 1 Кор. 15, 39 Павел пише: "Всяка плът не е еднаква; но друга е плътта на човеците, а друга на животните..."

В това - липсващото звено в историята на човечеството, известното под термина "the missing link" - означава "изгубен член", които науката търси дори и днес. На основанието за различните форми на черепа и скелета известно, че съществува ще странния вид. Но изследователите все още нямат отговор на това и все още го търсят. Такива тайни наистина са само е в книгата, пълна с тайни - Библията.

Единия вид е произлезел от смесването на змеят / Ева: това е линията на Каин, който се оженил за дъщерята на Адам. Другите бе потомци на Адам и Ева - през Сит, кой се оженил за своята сестра, защото Адам и Ева имаха много синове и дъщери: "дните на Адама станаха осемстотин години; и той роди синове и дъщери." (Битие 5, 4-5).  По-късно е възникна още един нов вид, когато тези две линии са смесили. Потомци на Каина - в Библията наричани са "чада човешки" - имали в себе си още малко привлекателност на Луцифер.  И когато мъжете от линията на Сит, "Божиите синове", "като гледаха, че човешките дъщери бяха красиви, вземаха си за жени от всички, които избираха." (Битие 6, 2).  Поради това кръстосване Бог реши да сложи край на човешкия род, защото Месия в плът трябва да идва от чистата линия. Затова от времето на потопа е имало само една линия, която възходи към Адам. От трите синове на Ной: Сим, Хам и Яфет произхожда съвременния човешкия вид на повърхността на цялата земя (Бит. 9,18-19, Деян.Ап.17, 26)

И двете духовните линии ще пребъдат във всичките народи до края (Мат. 13, 38). Съждение за това принадлежи на Господ, защото само Той знае кой е, как и какво е всеки. Онакова, нещо едно може да бъде дадено на всеки поотделно за изпитане си : Кой е чул Божието Слово от устата на Господ, вярва и действа по него, той могъл да бъде роден от Слово-семето и Духът на Бога. Кой е вътрешно настроен отрицателно и противи са, той вероятно няма нищо общо с Господа. Това е, в този случай, следва от собственото му поведение. Все още се продължава времето на благодат, и който желае може да се обърне към Господ, на Него да вярва и да върви след Него.

С много висока планина сатана показа на нашия Господ всичките царства на света с цялата им слава, и Му каза: "Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш." (Мат.4, 8-9). Нашият Спасител знаеше, че тук, на земята, Той ще излее Своята кръв за Спасение и да откупи предназначените за вечен живот. Той, като първоначален Владелец, отхвърли сатаната. Дори още в Псалма казва се: "Стани, Боже, съди земята; Защото Ти имаш наследство всред всичките народи." (Пс.82,8).  Апостол Павел го поставя по този начин: "А ако сме чада то наследници, наследници на Бога, сънаследници с Христос, дори и само ние страдаме с Него, да Му се прослави" (Рим. 8, 17). Това ще се изпълни в края на тази епоха. Ние имаме предимство да живеем във време, когато са отворят всичките тайни на Писанието. Тук се отнася и това, какво се е случило в Едемската градина.

* На иврит и гръцки  думата, която обозначава за змия в Битие 3, е мъжки род.

** буквален превод от немската  Библия на X. Менге.

*** 2 Корин.11:3 и 1 Тим.2:14  тук е в буквален превод от немската  Библия на X. Менге

**** * Според свидетелствуването на Господ Бог тук е разговора за двете семена: първо - за семето на змеят, а след това - за семето на жената. През всичкото Писание думата "семе" означава потомство. "И вражда ще поставя между тебе и жената, и между твоето семе и нейното семе..." - (Быт. 3, 15 - буквален е превода от Библията на гръцки).


 

За продажба не подлежи.

Не е разрешено:

откъсно и избирателно печат, копиране или пренаписване.

Издател:   Мисионер Евалд Франк

Пишете вашите отзиви на адрес :

Freie Volksmission е. V.

Postfach 100707

D-47707  Krefeld

GERMANY

E-mail: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

Telefon: 02151/545151

Fax: 02151/951293

Homepage: http://www.freie-volksmission.de